Actueel nieuws over wat er leeft in de maatschappij

Rutte niet blij met onduidelijkheid over Kunduz

Geplaatst door op Sep 13, 2011 in Politiek

De op handen zijnde missie naar Kunduz heeft al voor een hoop problemen in de Nederlandse politiek weten te zorgen. Zo hadden we bijvoorbeeld besloten om iedereen terug te trekken uit Afghanistan en er ook niet meer naartoe te gaan, maar werd dat al vrij snel teruggedraaid door de Nederlandse politiek. Nu willen we een civiele missie uit gaan voeren in Kunduz. Ondanks dat het zou gaan om het trainen van politiemensen heeft minister Hillen van Defensie zich laten ontvallen dat het wel degelijk gaat om een militaire missie. We zouden dan ook eens goed moeten begrijpen dat militairen er zijn om te vechten, dus ook in Afghanistan.

Missie naar Kunduz ‘militair’ genoemd

Door de missie naar Kunduz een militaire missie te noemen heeft minister-president Rutte opnieuw te maken met problemen. Hij dient nu de kamer uit te leggen waarom er aan de ene kant van een civiele missie wordt gesproken, terwijl het eigenlijk zal gaan om een militair optreden. Het lijkt er dan ook op dat de verschillende ministers het netjes een civiele missie noemen in de kamer, terwijl ze heel goed weten dat het dit uiteindelijk natuurlijk niet zal zijn. Met name Groenlinks is het hier niet mee eens en gaat er heel fel tegenin.

Groenlinks wil zekerheid over civiele missie

Groenlinks is al vanaf het begin van de plannen voor de missie niet blij met het geheel. Ze willen niets anders dan een civiele missie en hebben minister-president Rutte dan ook gevraagd om de persoonlijke garantie dat er niet gevochten gaat worden. Deze garantie is er meerdere malen gegeven door Rutte, maar het lijkt erop dat de militairen onder bepaalde omstandigheden wel degelijk dienen te gaan vechten. Dat ze geen offensief zullen beginnen is duidelijk, maar Groenlinks heeft heel sterk het idee dat er uiteindelijk toch grote gevechten geleverd zullen moeten worden door onze militairen.

Blunders van het kabinet voorbij

Nu minister van Defensie Hillen opnieuw voor een blunder heeft gezorgd is het voor het Kabinet zaak om dit soort dingen nu echt te gaan voorkomen. Rutte maakte eerder een blunder met een rekenfout over de hulp aan Griekenland, waardoor de oppositie het nu aardig zal begint te worden. Het lijkt tijd voor meer duidelijkheid en een eenduidige boodschap richting de rest van het land. Alleen op die manier kan het Kabinet nog op voldoende steun rekenen om door te blijven gaan. Helderheid over de missie naar Kunduz is daarbij een van de eerste dingen van groot belang voor de regering.

Fotograaf: Nick van OrmondtGerelateerde artikelen: